• Nay Kla
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01659561909
  • Email:
   naykla1972@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Lê Hồng Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989711456
  • Email:
   lhtan81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Võ Thành Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985404042
  • Email:
   thanhvinhngdu@gmail.com