• Nay Kla
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01659561909
  • Email:
   naykla1972@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư

 • Võ Thành Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985404042
  • Email:
   thanhvinhngdu@gmail.com