• Dương Thanh Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988370797
  • Email:
   thanhviet11@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa

 • Nay Kla
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01659561909
  • Email:
   naykla1972@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư

 • Thái Hữu Duẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý thư viện

 • Nguyễn Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984348004
  • Email:
   trungthanhndu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục

 • Trần Đình Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984380304
  • Email:
   Dinhphap78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Lí - KTCN

 • Nguyễn Quang Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983859300
  • Email:
   nguyenquangmaingdu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Sử - GDCD

 • Nay Thuch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thuchnay@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Tiếng Anh

 • Trương Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toan

 • Võ Thành Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985404042
  • Email:
   thanhvinhngdu@gmail.com
 • Nay Kla
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01659561909
  • Email:
   naykla1972@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Lê Hồng Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989711456
  • Email:
   lhtan81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Võ Thành Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985404042
  • Email:
   thanhvinhngdu@gmail.com