• Dương Thanh Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988370797
  • Email:
   thanhviet11@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa

 • Nguyễn Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984348004
  • Email:
   trungthanhndu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục

 • Trần Đình Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984380304
  • Email:
   Dinhphap78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Lí - KTCN

 • Nguyễn Quang Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983859300
  • Email:
   nguyenquangmaingdu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Sử - GDCD

 • Nay Thuch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thuchnay@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Tiếng Anh

 • Trương Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toan