• Dương Thanh Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988370797
  • Email:
   thanhviet11@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa

 • Nay Thuch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thuchnay@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Tiếng Anh