• Trần Đình Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984380304
  • Email:
   Dinhphap78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Lí - KTCN