Thông tin chi tiết:
Trần Đình Pháp
Tổ trưởng Trần Đình Pháp
Ngày tháng năm sinh 20/10/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ Thôn Chợ Ia Rsươm
Điện thoại 0984380304
Email Dinhphap78@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy Lí - KTCN

Giảng dạy Lí - KTCN